درخواست همکاری (بدون قالب)

متقاضی محترم لطفاً به سوالات با دقت کامل پاسخ دهید زیرا پاسخهای شما بر گزینش تان موثر خواهد بود.

فرم شماره یک گزینش

پایان مرحله اول

.

متقاضی محترم لطفا به سوالات با دقت و حوصله پاسخ دهید .زیرا پاسخهای شما در گزینش تان موثر خواهد بود.

فرم شماره دو گزینش آتیه سازان بیمه سامان

پایان ثبت نام

لطفا منتظر تماس از واحد کزینش باشید.

موفق و پیروز باشید.