پرداخت آنلاین حق بیمه

چهت پرداخت اقساط بیمه عمر و تشکیل سرمایه می توانید به یکی از روشهای زیر اقدام نمایید:

بیمه سامان:

پرداخت با استفاده از کد اعلامیه بدهکار

پرداخت با استفاده از کد ملی

برای پرداخت آنلاین حق بیمه لازم است این موراد را داشته باشد:

-شماره کارت عابر بانک و اطلاعات آن  (رمز دوم و cvv2 و تاریخ انقضای کارت)

-کد بیمه گذار ( درج بروی بیمه نامه یا دفتر چه قسط و یا پیامک سررسید اقساط)

-کد اعلام بدهکار یا کد ملی ( درج بروی بیمه نامه یا دفتر چه قسط و یا پیامک سررسید اقساط)