شرکت در قرعه کشی

کلام قرآن :بزرگترین صدقه همان آگاهی دادن به مردم است.

اگر کسی یک نفر را نجات بدهد، احیا کند، انگار همه‌ی مردم را احیا کرده است. (مائده/۳۲)

دکتر فخارزاده : کسی را پیدا کنید که بتواند ثابت کند بهتر از کاری که من و شما انجام می‌دهیم کاری در دنیا وجود دارد.

جهت دریافت هدیه از طرف ما به شما ، لطفا بیمه عمر را به ۵ نفر از نزدیکان خود معرفی کنید.

فعلا ارسال هدیه فقط در محدود کاشان و حومه امکان پذیر است.

شرکت در قرعه کشی ماهانه

اگر شما نگران اعضای خانواده تان هستید ؟

اگر رفاه مالی خانواده تان مهم است؟

اگر شما نگران بهترین دوستانتان و اقوام تان هستید ؟

اگر میخواهید بهترین هدیه را به کسی بدهید؟

اگر آینده آنها برای شما مهم است؟

اگر در زمان بحران و حوادث،  توانایی قرض دادن به آنها را ندارید؟

اگر شما می خواهید خانواده ی متضرر را احیا کنید؟

اگر بدنبال جبران خسارات برای دیگران هستید؟

و نمی توانید به آنها در زمان وقوع حوادث ، کمک مالی بدهید

و یا نمی توانید آینده مالی آنها را تضمین کنید

و یا درمورد بازنشستگی آنها نگران هستید

قطعا این بهترین هدیه شما برای دیگران خواهد بود

آنها را با بیمه زندگی آشنا کنید .

دکتر فخارزاده : «بیمه‌عمرو اندوخته ساز از بهترین و زیباترین دستاورد دنیاست. شما نمی‌توانید کسی را پیدا کنید که بتواند ثابت کند بهتر از کاری که من و شما انجام می‌دهیم کاری در دنیا وجود دارد. به جرأت می‌گویم بیمه‌عمر یکی از بهترین دستاوردهای بشری است.

support

 

نکته :اگر با بیمه زندگی آشنا نیستی لطفا اینجا کلیک کنید.